Edukacija korisnika za rad s tehnikom za projekciju sastoji se od dva dijela:

Teorijski dio :

 • Osnove digitalne kino tehnike
 • Distribucija digitalnih sadržaja
 • Osnove komponenti digitalnog kina
 • Tijek instalacije digitalnih sustava
 • Principi rada i upravljanja opremom
 • Alternativni sadržaji

Praktični dio :

 • Osnove rada s projektorom
 • Osnove rada s poslužiteljem
 • Osnove rada s procesorom zvuka
 • Sustav digitalnih ključeva
 • Izrada makro naredbi
 • Programska nadogradnja sustava
 • Otklanjanje grešaka u sustavu – osnovni nivo
 • Postupci redovnog održavanja
 • Praktični rad sa svim komponentama sustava